Thông tin blog

Blog DEVSA-MP được lên kế hoạch và xây dựng vào đầu năm 2019 bởi Play Grand Theft Auto.
Hoạt động chủ yếu của Blog là chia sẽ những sản phẩm chất lượng được sưu tầm và đi qua kiểm duyệt. Các sản phẩm được chia sẽ chủ yếu liên quan đến mã nguồn Script SA-MP, Gamemodding và các phẩn mềm, thủ thuật liên quan đến SA-MP.