05/04/2019

[Scripting Functions] - SetPlayerColor

[Scripting Functions] - SetPlayerColor

Mô tả
Thiết lập màu cho nametag và marker (trên radar blip) cho player

Thông số
(playerid, color)
playerid : ID của player được ảnh hưởng
color      : ID màu sắc. Có hổ trợ giá trị alpha.

Giá trị return
Function này không trả về bất kỳ giá trị cụ thể nào.

Ghi chú
Function này sẽ thay đổi màu của người chơi cho mọi người, ngay cả khi màu của người chơi đã được thay đổi với SetPlayerMarkerForPlayer cho bất kỳ người chơi nào khác.
Nếu được sử dụng trong OnPlayerConnect, player ảnh hưởng sẽ không nhìn thấy màu trong menu TAB.

Cách sử dụng
// Màu đỏ, sử dụng bảng mã 16
SetPlayerColor(playerid, 0xFF0000FF);
 
//Màu đỏ, sử dụng bảng mã 16
SetPlayerColor(playerid, 4278190335);

Function liên quan
Các Function sau đây có thể hữu ích, vì chúng có liên quan đến Function này theo cách này hay cách khác.
SetPlayerMarkerForPlayer: Thiết lập điểm đánh dấu của player.
GetPlayerColor: Kiểm tra màu sắc của player.
ChangeVehicleColor: Thiết lập màu sắc của phương tiện.

Lưu ý

» Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung bình luận.
» Không spam liên kết, chia sẻ các liên kết không liên quan đến bài Blog.
» Không xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức hay cá nhân nào.
» Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.


Emoticon
Parser
😊
😉
😀
😁
😎
😍
😜
😑
😇
💖
😯
😱
😭
👍
🍻