06/04/2019

[Scripting Functions] - GetPlayerColor

[Scripting Functions] - GetPlayerColor

Mô tả
Lấy màu của tên player và marker radar. Chỉ hoạt động sau SetPlayerColor.

Ghi chú
GetPlayerColor sẽ không return (0) trừ khi SetPlayerColor được sử dụng trước tiên. Nhấn vào ĐÂY để sửa chữa.

Thông số
(playerid)
playerid : ID của người chơi.

Giá trị return
Màu của người chơi.
0 - nếu không có bộ màu hoặc player không online.

Cách sử dụng
SendClientMessage(playerid, GetPlayerColor(playerid), "Nessage nay hien thi mau cua ban :)");
 
new output[144];
format(output, sizeof(output), "Ban co the su dung mau cua Player de thiet lap {% 06x}!", GetPlayerColor(playerid) >>> 8);
SendClientMessage(playerid, -1, output)
// sẽ xuất ra thông báo màu trắng, với '' màu nhúng '' trong màu của player

Funtions liên quan
Các Funtions sau đây có thể hữu ích, vì chúng có liên quan đến Funtions này theo cách này hay cách khác.
SetPlayerColor: Đặt màu của người chơi.
ChangeVehicleColor: Đặt màu của xe.

Lưu ý

» Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung bình luận.
» Không spam liên kết, chia sẻ các liên kết không liên quan đến bài Blog.
» Không xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức hay cá nhân nào.
» Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.


Emoticon
Parser
😊
😉
😀
😁
😎
😍
😜
😑
😇
💖
😯
😱
😭
👍
🍻