12/03/2019

[FilterScript] - Hiệu ứng máu thấp

[FilterScript] - Hiệu ứng máu thấp


Thông tin

Khi lượng máu của bạn đạt đến một giới hạn nhất định thì sẽ khởi động hiệu ứng xuất huyết.

Funtion bổ sung

Pawno code
public OnPlayerUpdate(playerid)
{
  if(IsPlayerConnected(playerid)) //Hospital
  {
     new Float:health;
     GetPlayerHealth(playerid,health);
     if (health < 25.0)
     {
       SetPlayerWeather(playerid, -66);
       SetPlayerDrunkLevel(playerid,3000);
     }
     else
     {
       SetPlayerWeather(playerid, 1);
       SetPlayerDrunkLevel(playerid,0);
     }
  }

Tải tệp pwn về

Nhấp vào liên kết này để tải về

Cre:
JOPSONEE - Coder
#Beer - Biên dịch

Lưu ý

» Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung bình luận.
» Không spam liên kết, chia sẻ các liên kết không liên quan đến bài Blog.
» Không xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức hay cá nhân nào.
» Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.


Emoticon
Parser
😊
😉
😀
😁
😎
😍
😜
😑
😇
💖
😯
😱
😭
👍
🍻