03/03/2019

[FilterScript] - Công việc cưa gỗ

[FilterScript] - Công việc cưa gỗ


Thông tin

Bạn sẽ phải lấy gỗ từ cây và chất nó lên xe (Bobcat) sau đó đem bán cho người thu mua (Log Buyers).

Để cưa gỗ bạn cần tới gần một cái cây và nhấn phím N (cần có cưa máy). Bạn có thể mua cưa máy từ Log Buyers và sử dụng lệnh /chainsaw để tiến hành công việc.

Video

Cấu hình

#define CUTTING_TIME - Thời gian cần để chặt một cái cây. (Mặc định: 8s)
#define LOG_LIMIT - Số lượng gỗ người chơi có thể chất lên xe bobcat. (Mặc định: 10)
#define ATTACH_INDEX - SetPlayerAttachedObject hiển thị vật phẩm khúc gỗ, bạn có thể thay đổi nếu như gặp vấn đề. (Mặc định: 7)
#define TREE_RESPAWN - Thời gian để tái sinh cái cây đã bị chặt. (Mặc định: 300s)
#define LOG_LIFETIME - Thời gian khúc gỗ còn có giá trị thu mua. (Mặc định: 120s)
#define LOG_PRICE - Giá của khúc gỗ. (Mặc định: 50)
#define CSAW_PRICE - Giá của cưa máy. (Mặc định: 500)

Lệnh

/chainsaw - Cho phép bạn mua cưa máy từ Log Buyers.
/log - gồm 5 lệnh khác nhau: load, take, takefromcar, takefromtree và sell.
-> /log load : bỏ khúc gỗ bạn chặt được bỏ vào xe..
-> /log take : lấy gỗ từ mặt đất.
-> /log takefromcar : lấy gỗ từ xe ra.
-> /log takefromtree : lấy gỗ từ cái cây bị chặt.
-> /log sell : bán gỗ cho Log Buyers.
Phím N - Vứt khúc gỗ bạn đang mang.

Lệnh RCon

Liên quan đến cây cối:

/createtree - Tạo cây tại vị trí bạn đang đứng.
/edittree [tree id] - Cho phép bạn chỉnh sửa vị trí của cây mà bạn đã tạo ra.
/removetree [tree id] - Xóa cây mà bạn đã tạo ra.

Liên quan đến Log Buyer:

/createbuyer [skin id] - Tạo Log Buyer tại vị trí bạn đang đứng.
/setbuyerskin [buyer id] [skin id] - Đổi skin của Log Buyers.
/setbuyerpos [buyer id] - Cho phép bạn chỉnh sửa vị trí của Log Buyer mà bạn đã tạo ra.
/removebuyer [buyer id] - Xóa Log Buyer mà bạn đã tạo ra.

Liên kết tải về:

Nháy chuột vào đây để tải Filter Script này về!

Lưu ý:

1. FS này không có lệnh hay chức năng để tạo Bobcat, bạn cần tự xử lí.
2. FS này không sử dụng Database là Mysql mà thay vào đó là SQLite nếu chưa biết bạn hãy thử tham khảo include sqlitei.inc.
3. Do đây là tài nguyên của sa-mp.com nên khi sử dụng cho 1 máy chủ của bạn thì hãy nhớ ghi rõ nguồn để tôn trọng quyền của tác giả!
Cre:
Emmet_ cho hàm mở rộng xe 
[HLF]Southclaw cho thanh tiến độ công việc v2
Slice cho SQLite cải tiến
Incognito cho Streamer Plugin
Yashas cho ZCMD
Y_Less & maddinat0r & Misiur cho sscanf and YSI
Đỗ Minh Tâm - Cố vấn
#Beer - Biên dịch

Lưu ý

» Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung bình luận.
» Không spam liên kết, chia sẻ các liên kết không liên quan đến bài Blog.
» Không xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức hay cá nhân nào.
» Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.


Emoticon
Parser
😊
😉
😀
😁
😎
😍
😜
😑
😇
💖
😯
😱
😭
👍
🍻