07/03/2019

[FilterScript] - Máy bắn tốc độ và chức năng phạt tiền qua hệ thống

[FilterScript] - Máy bắn tốc độ và chức năng phạt tiền qua hệ thống

Thông tin

FS này rất thích hợp với các máy chủ Roleplay. Khi một phương tiện đi ngang qua một máy cảm biến tốc độ và vượt qua tốc độ quy định cho phép thì tài khoản của bạn sẽ bị trừ tiền + dính hiệu ứng flash.
Số tiền mặc định là 5k$ và bạn có thể tùy chỉnh cho phù hợp với máy chủ của bản thân.

Pawn code

CrearFotoMulta(posX,posY,posZ,RotacionX,RotacionY,RotacionZ,Radio,MaximaVelocidad);

Tải về:

Nhấp vào liên kết để tải về FS này!
Cre:
PROJECT™ - Owner
#Beer - Biên dịch

Lưu ý

» Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung bình luận.
» Không spam liên kết, chia sẻ các liên kết không liên quan đến bài Blog.
» Không xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức hay cá nhân nào.
» Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.


Emoticon
Parser
😊
😉
😀
😁
😎
😍
😜
😑
😇
💖
😯
😱
😭
👍
🍻